EmoTrance

Technika pre moderných ľudí v reálnom svete - inšpirujte sa !

Viac  Info

Rozšírte  si  svoje  znalosti

Čo je to Emotrance?

Odpovede na základné otázky o EmoTrance a jeho aplikácie v rôz-nych oblastiach života.

Viac  info

 

Články a zaujímavosti

Oddýchnite si pri čítaní o svete energií a emó-cií, inšpirujte sa k práci na sebe a svojom živote

Viac   info

 

Metódy a tipy

Tipy pre absolventov kurzov a terapeutov, kde a ako je možné EmoTrance použiť.

Viac   info

Téma  mesiaca

EmoTrance na školách vo Veľkej Británii.   

Autor: Mgr. Miroslava Martišová

Kim Bradley, terapeut a tréner EmoTrance vo Veľkej Británii je jednou z prvých, komu sa úspešne podarilo preklenúť múry tradičného školského poradenstva vo Veľkej Británii. Sériou prednášok na niekoľkých stredných školách priniesla EmoTrance do povedomia študentov a učiteľov. V novembri 2009 uskutočnila prvý tréning študentského kurzu Terapeut EmoTrance na jednej zo stredných škôl v Londýne - Haydon School vo Wiltshire Lane, Eastcote. 

Čítajte ďalej >>>

Obsah

Staňte  sa  terapeutom

Ak Vás zaujala technika EmoTrance a chcete sa stať certifikovaným te-rapeutom, v tejto sekcii nájdete in-formácie ako začať. Čítajte ďalej…

Kalendár  akcií

EmoTrance pre terapeutov (Praha) sep.
2015
EmoTrance pre každého (Praha, Druna) 12.9.
2015
EmoTrance pre každého (Dubnica nad Váhom) 17.10.
2015

EmoTrance  v  akcii

V tejto sekcii uverejňujeme príklady použitia techník EmoTrance v každo-dennom živote.

Aj zdanlivo nevinné závis-losti, môžu mať hlboké korene. >>>

Ako sa situácie z detstva môžu preniesť do nášho pracovného života. >>>

Nečakaná EmoTrance liečba alergickej reakcie v prírode. >>>

Obsah